Jelzőrendszeri felelős feladatai:

 • Figyelemmel kíséri Vác városában élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét. Szükség szerint személyesen keresi fel az érintett családokat.
 • Együttműködik Vác városában működő szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó civil, egyházi és egyéb szervezetekkel.
 • Tájékoztatást nyújt az elérhető szolgáltatásokról.
 • Az észlelő-és jelzőrendszer tagjai számára szakmaközi megbeszéléseket szervez.
 • Tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat a jelzési kötelezettségükről. Felhívja a figyelmüket a jelzés írásban történő megtételére, krízishelyzet esetén, ennek utólagos teljesítésére.
 • Szükség szerint egyéni konzultációt biztosít, a dilemmát okozó szociális és gyermekvédelmi kérdésekben.
 • Megszervezi az éves, városi szintű szakmai tanácskozást. 
 • Esetmegbeszéléseket szervez, a családsegítők számára szakmai támogatást nyújt. 
 • A Hatósági Csoport észlelő-és jelzőrendszeri tanácsadójával folyamatos kapcsolatot tart, szakmai kérdésekben egyeztet.
 • A beérkezett jelzésekről, az érintett személyekről, a megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a Hatósági csoport részére.
 • Gyermekek súlyos veszélyeztetettségének esetén hatósági eljárást kezdeményez.
 • A veszélyeztetettség megszűntetése érdekében esetkonferenciát szervez.