Család – és Gyermekjóléti Központ feladata:

A szolgáltatás igénybevételének módja és illetékességi területe, a Váci Járás illetékességébe tartozó teleülések hatósági eljárásra kötelezetteinek köre.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek a következők: Javaslattétel a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyám kirendelésére, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatásához.

Speciálisszolgáltatások biztosítása:

  • kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet,
  • készenléti ügyelet, krízis esetében állandóan hívható telefonos ügyelet, segítség mozgósítása.
  •  kórházi szociális munka,
  •  utcai-lakótelepi szociális munka,
  •  jogi tájékoztatás – tanácsadás,
  • pszichológiai tanácsadás,
  • szakmai tanácsadás nyújtása az illetékességi területen működő család és gyermekjóléti szolgálatok számára,
  • óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi területén lévő valamennyi közoktatási intézményben
  • szociális diagnózis.