Az intézmény címe: Nappali Melegedő (2600 Vác, Deákvári fasor 2.)

A Nappali melegedő bejárata az Üzem utca felől nyílik!

Telefonszám: 27/311-027, 30/381-9114
Email: hajszallo@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétköznap: 8:00 órától 18:00 óráig
Szabad- és munkaszüneti napokon: 8:00 órától 18:00 óráig

A Nappali Melegedő szolgáltatásait minden a házirendet elfogadó és betartó rászoruló személy térítésmentesen igénybe veheti, aki nem áll kitiltás hatálya alatt.

A Nappali Melegedőben 20 fő elhelyezésére van engedélyünk.

A Nappali Melegedő napközbeni ellátást biztosít a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan emberek, valamint az egyéb okokból szociálisan rászoruló személyek számára.

A Nappali Melegedő célja, hogy a városban élő hajléktalan, illetve szociálisan rászoruló személyeknek gyakorlati és komplex szolgáltatásokat nyújtson, melyek egészséges életvitelüket, és a periférikus élethelyzetből való kikerülést segítik elő.

Az ellátottakkal megállapodás, szerződéskötés nem történik, számukra a házirend elolvasása és betartása a kötelező. A Nappali Melegedő szolgáltatásait megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti. Feltétele az érvényes, egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolás, az egy évnél nem régebbi bőrgyógyászati igazolás, az önellátási képesség megléte, illetve az ellátott elolvassa és betartja a házirendben foglalt szabályokat. Szükség esetén fertőző betegséget kizáró orvosi igazolás szükséges. Kizáró körülmény viszont az ittasság vagy a tudatmódosító szer hatása alatti állapot.

Felvételnél a hajléktalan személynek (személyi iratok hiányában) közölnie kell személyi adatait. Ha az ellátott gondnokság alatt áll vagy kirendelt hivatásos támogató segítésében részesül, azt köteles tudatni az intézménnyel.

Az ellátottak felé elvárás, hogy maguk körül és maguk után tisztaságot tartsanak.

Az ellátottak számára a szolgáltatások ingyenesek.

A Nappali Melegedő feladatai:

Az 1/2000. SzCsM. rendelet 75.§ (1.) bekezdés alapján:

 • közösségi együttlét,
 • pihenés,
 • személyi tisztálkodás,
 • személyes ruházat tisztítása,
 • ruhacsere, pótlás,
 • csomagmegőrzés,
 • ételmelegítésre, tálalásra és elfogyasztásra szolgáló helyiség,
 • napi kétszeri étkezés,
 • fertőző betegségek gyanúja esetén az érintett testrészek átvizsgálása és kezelése,
 • heti egy alkalommal orvosi ellátás,
 • internet használat,
 • értékmegőrzés.

Az 1/2000. SzCsM. rendelet 77.§ (1) bekezdés alapján a nappali ellátás keretében szükség szerint a következő szolgáltatási elemeket biztosítjuk:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • étkeztetés,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás, közösségi fejlesztés,
 • postacím/levelezési cím biztosítása.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok és szolgáltatások köre:

 • havi rendszerességű szervezett csoportfoglalkozások látogatása
 • manikűr
 • fodrászat.

A programok térítésmentesen vehetőek igénybe. Térítésköteles programot és szolgáltatást nem nyújt az intézmény.

Központi elérhetőségeink:

telefonszám: 27/501-400

e-mail: szochaztitkarsag@gmail.com