„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”

                                                                                     (Maria Montessori)

 

Vác városában a Váci Humán Szolgáltató Központhoz három bölcsőde tartozik, a Kölcsey utcai, Szegfű utcai, és a Baba utcai.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része.

Az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény 42.§-a szerint, a bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekeket 20 hetes kortól 3 éves korig látja el. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Továbbá az atipikusan fejlődő gyermekek bölcsődei ellátásban annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehetnek részt, amelyben a 6. életévüket betöltik.

Városunkban a jelentkezés egész évben folyamatos. Ehhez szükséges az állandó váci bejelentett lakcímet igazoló lakcímkártya, a gyermek és a szülő részéről, valamint a kisgyermek taj kártyája. Az atipikusan fejlődő kisgyermekek esetében szükséges a felvételhez a szakértői bizottság véleménye. Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekeket fogadunk Pest és Nógrád vármegyéből egyaránt. A bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik, ők biztosítják a kisgyermekek élelmezését. Az élelem összeállítása friss alapanyagokból, a higiéniai szabályokat szigorúan betartva történik.

Az eltérő étkezést, gasztroenterológiai szakvélemény alapján tudjuk biztosítani. A heti étlapot minden bölcsődei csoport átadójába kifüggesztjük, a szülők tájékoztatása céljából.

A nyári időszakban 4 hétre zárnak be a bölcsődék, de egy ügyeletes részleg biztosítja az ellátást, azon kisgyermekek számára, akiknek a szülei ezt igénylik.

Időszakos gyermekfelügyeletet is biztosítunk térítési díj ellenében, a bölcsődei nyitva tartás idején belül, továbbá a nyitva tartási időn túl ügyelet vehető igénybe, előre egyeztetett időpontban, szintén térítési díj ellenében.

Heti két alkalommal zenebölcsis foglalkozás is látogatható a Szegfű illetve a Kölcsey utcai bölcsődékben, mely térítés köteles.

 

Minden bölcsődés korú kisgyermeket nevelő családot szeretettel várunk!

 

Érdeklődni, illetve jelentkezni: Faludi Szilvia Bölcsődei Szaktanácsadónál lehet, telefonon, előre egyeztetett időpontban.

Elérhetőségek: 06-30-631-1815

szaktanacsado.bfi@gmail.com