Az intézmény címe: Hajléktalanok Átmeneti Szállása (2600 Vác, Deákvári fasor 2.) A hajléktalanszálló bejárata az Üzem utca felől nyílik!

Telefonszám: 27/311-027, 30/381-9114
Email: hajszallo@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétköznap: 24 órás nyitva tartás.
Szabad- és munkaszüneti napokon: 24 órás nyitva tartás.

A szálló az ellátottnak átmenetileg, meghatározott időre lakhatást nyújtó szociális intézmény. Az intézményegységben 10 fő (férfi) ellátott elhelyezésére van engedélyünk.

A szálló 10 férőhellyel működik, az elhelyezés egy 6 ágyas és egy 4 ágyas szobában történik.

A hajléktalanellátás célja a fedél nélkül élő, 18. életévüket betöltött, önellátó férfiak átmeneti időszakra történő elhelyezése. A nyugdíjas kor nem kizáró ok. A szállóra való bekerülés önkéntes, a hajléktalan személy saját kérésére történik.

A felvétel folyamata:

 • A személyes vagy telefonos jelentkezés után az ellátott, vagy az őt képviselő személy részéről a felvételi beszélgetés időpontjának kijelölése.
 • A felvételi beszélgetésen két szociális munkás van jelen. Rövid intézménybemutatás és életút interjú után az ellátott jelentkezése rögzítésre kerül.
 • Jelentkezés után az ügyfél várólistára kerül, ezután kéthetente jeleznie kell felvételi kérelmének megerősítését.
 • Új lakó felvételéről a team javaslatára az intézményvezető dönt, a hatályos jogszabályok alapján.

Felvételnél a hajléktalan személynek közölnie kell személyi adatait. Ha az ellátott gondnokság alatt áll vagy kirendelt hivatásos támogató segítésében részesül, azt köteles tudatni az intézménnyel.

A szálló 12 férőhellyel működik, az elhelyezés 2 szobában történik, melyek 5 és 7 ágyasak. A szociális és mentális gondozás célja, hogy megkönnyítse az ügyfelek számára a hajléktalan életmódból fakadó hátrányok és nehézségek leküzdését (például felbomlott családi- és baráti kapcsolatok, munkaerő-piaci presztízsveszteség stb.).

Térítési díj: az ellátottak havi térítési díját a 11/2021.(II.18.) számú önkormányzati rendelet állapítja meg.

A bekerülést követő első 30 napban minden ellátott térítésmentességet élvez. Az ellátott ideiglenes távolléte esetén (pl.: kórház, rehabilitációs kezelések) a fizetendő térítési díj számítása a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló ,16. §-ában meghatározott szabályok alapján történik. A szállódíjat a lakók a részükre kiállított csekk alapján, postai úton fizetik be.

 1. január 1-től az Átmeneti Szálló ügyfeleinek térítési díja:
Az egy főre jutó jövedelem (28.500 Ft) a nyugdíjminimum Jövedelem
(nettó)
Napidíj
100%-ánál kevesebb, abban az esetben 70%-kal 28.500 Ft alatt 260 Ft
100 –150 % közötti, abban az esetben 55%-kal 28.501 – 42.750 Ft 385 Ft
150 –250 % közötti, abban az esetben 25%-kal 42.751 – 71.250 Ft 645 Ft
250 – 300 % közötti, abban az esetben 15%-kal 71.251 – 85.500 Ft 725 Ft
300% fölött 85.501 Ft-tól 860 Ft

 

Az egy főre jutó jövedelem (28.500 Ft) a nyugdíjminimum Jövedelem
(nettó)
Térítési díj
(havi)
Napidíj
100%-ánál kevesebb, abban az esetben 70%-kal 28.500 Ft alatt 5.400 Ft 235 Ft
100 –150 % közötti, abban az esetben 55%-kal 28.501 – 42.750 Ft 8.100 Ft 350 Ft
150 –250 % közötti, abban az esetben 25%-kal 42.751 – 71.250 Ft 13.500 Ft 585 Ft
250 – 300 % közötti, abban az esetben 15%-kal 71.251 – 85.500 Ft 15.300 Ft 660 Ft
300% fölött 85.501 Ft-tól 18.000 Ft 780 Ft

 

 


A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 • Orvosi vizsgálat: egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő, bőrgyógyászati lelet, az önellátási képesség megléte, valamint a szálló orvosa által kiadott egészségügyi állapotfelmérés után lehet csak bekerülni a szállóra.A szálló háziorvosa Dr. Manninger Péter
  Cím: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 47.”

  Telefon: 06-27-315-478, 06-20-332-8639
  Rendelési ideje ellátottjaink részére: Minden hétfőn 10- 11 óráig
 • A házirend elfogadása és betartása: a házirend betartása alapvető feltétel, annak megszegése az intézményi jogviszony megszüntetését vonhatja maga után.

Az 1/2000. SzCsM. rendelet 105. § (1.) bekezdése alapján a hajléktalan személyek átmeneti szállásán lakhatási szolgáltatás az intézményen belül biztosított. Önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti esetvitel.

A szállón az alábbi szolgáltatásokat lehet napi rendszerességgel igénybe venni:

 • személyi tisztálkodás,
 • mosás – a személyes ruházat tisztításához szükséges mosópor és mosógép, valamint ruhaszárítási lehetőség biztosítása,
 • étel melegítéséhez tárgyak és berendezések rendelkezésre bocsátása,
 • étkezésre szolgáló helyiség,
 • éjszakai pihenés – elhelyezés 2 szobában,
 • személyes használati tárgyak tárolása – saját szekrény biztosítása,
 • mentális gondozás: egyéni és csoportos szociális munka, közösségi programok,
 • elsősegélyhez szükséges felszerelés,
 • alapvető gyógyszerek, kötszerek biztosítása,
 • ruházat pótlása,
 • közösségi együttlétre szolgáló helyiség biztosítása,
 • internet használat,
 • értékek biztonságos megőrzésének lehetősége.

A fentieken túl az ellátottak rendszeres orvosi vizsgálaton vehetnek részt. A háziorvos heti egy alkalommal fogadja a szálló lakóit. Szükség esetén a betegek elkülönítésére külön helyiség biztosított.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása az 1/2000. SzCsM. rendelet 106. § alapján a szociális munka keretében szükség szerint biztosítja:

 1. tanácsadás
 2. esetkezelés
 3. gondozás
 4. készségfejlesztés
 5. szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és
 6. az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 7. postacím/levelezési cím biztosítása szolgáltatási elemeket.