Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A szolgáltatás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, egyéb szakembereinek.

Milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk?

Iskolához köthető problémák: 

Tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, pedagógusokkal, magatartási problémák. Távoktatás során felmerülő problémákban való segítségnyújtás.

Gyermeknevelési kérdésekben: 

Önállótlanság, szófogadás, otthoni feladatok, leckeírás, szülő-gyermek konfliktusos viszonya.

Családon belüli problémák: 

Szülők közötti konfliktus, agresszív megnyilvánulás, válás, veszteség, anyagi nehézségek.

Egyéni tevékenység:

Információnyújtás, tanulási technikák, krízisintervenció, hivatali ügyekben való segítségnyújtás, részvétel szülő-nevelő megbeszéléseken, közvetítés egyéb szolgáltatások eléréséhez, tanácsadás, életpályatervezés.

Csoportos tevékenység:

Közösségfejlesztés, klubfoglalkozások, kommunikációs és konfliktuskezelési kompetenciafejlesztés, prevenciós, készségfejlesztő, edukációs csoportmunka, szülőcsoportok szervezése és vezetése, pályaorientáció.

Közösségi tevékenység:

Aktív közreműködés egészségfejlesztő, szabadidős, prevenciós programok szervezésében, megvalósításában, kulturális programok szervezése, együttműködés az iskola diákönkormányzatával és a szülői munkaközösségekkel.