A kórházi szociális munka során a betegek, illetve családjuk, közösségük szociális problémáinak megoldásához nyújtunk segítséget.

Kórházi szociális munka célja:

  • prevenció,
  • veszélyeztetett esetek jelzése,
  • betegek tájékoztatása az elérhető szolgáltatásokról és az igényelhető ellátásokról,
  • információnyújtás a betegek és hozzátartozóik részére,
  • elbocsájtás előkészítése, otthoni körülmények vizsgálata, szükség esetén KT készítése,
  • kapcsolattartás a területi ellátó szolgálatokkal (házi orvos, védőnő,  házi gondozó szolgálat, szociális     étkezés, polgármesteri hivatalok, család- és gyermekjóléti szolgálatok),
  • otthonápolás, házigondozás, szociális étkezés, szociális otthoni elhelyezés lehetőségeiről tájékoztatás és ezek ügyintézésében segítségnyújtás
  • nyomtatványok biztosítása a különböző ellátások igényléséhez (pl. önkormányzati segélyek)

hosszú távú gondozási folyamat szükségessége esetén jelzés a lakóhely szerint illetékes család-és gyermekjóléti szolgálat felé.